Cách tính size cho củ tulips

Ngày 14 tháng 12, 2015 00:40 / 4509 lượt xem

size tulip như thế nào, cách tính size tulip, size tulip có ảnh hưởng đến giống không

Cập nhật tình hình tulip mao lương và bắp cải tý hon

Ngày 11 tháng 12, 2015 14:34 / 1867 lượt xem

Cập nhật tình hình tulip sau 1 tuần ( có rễ) và 12 ngày lên chồi, mao lương sau 3 tuần, bắp cải tý hon sau 2 tuần

Chúng tôi chọn nhà cung cấp tulip nào

Ngày 10 tháng 12, 2015 02:05 / 2311 lượt xem

tại sao bạn nên mua tulip (tulipa) ở chỗ chúng tôi

Một tháng nữa kể từ ngày hôm nay Tulip kép Mỹ sẽ về Việt Nam.

Ngày 09 tháng 12, 2015 23:23 / 1730 lượt xem

Xin thông báo một tháng nữa kể từ ngày hôm nay Tulip kép Mỹ sẽ về Việt Nam.

#

tulip kép

tulip

tulipa