HƯỚNG DẪN ƯƠM HẠT CÂY HOA SỨ THÁI LAN

Ngày 12 tháng 07, 2016 23:13 / 17775 lượt xem

Cây hoa sứ ở Việt Nam được trồng phổ biến ở các gia đình, nhân giống chủ yếu bằng phương pháp giâm cành.

#

hoa sứ