Bạn có biết - Tại sao mèo lại ăn cỏ?

Ngày 29 tháng 05, 2017 12:56 / 1540 lượt xem

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một chú mèo đang nhấm nháp ngọn cỏ chưa? Bạn có tự hỏi tự hỏi: “Sao mèo lại ăn cỏ? Ăn cỏ để làm gì?

#

cỏ mèo