Một số lưu ý khi trồng hoa tulip

Ngày 11 tháng 10, 2016 11:39 / 2691 lượt xem

tulip dễ trồng, hoa đẹp, thời gian ra hoa nhanh

Tulip bao lâu thì nở thoa

Ngày 31 tháng 12, 2015 00:54 / 8753 lượt xem

thông tin thời gian nở hoa của tulip từ khi trồng

Cách tính size cho củ tulips

Ngày 14 tháng 12, 2015 00:40 / 4466 lượt xem

size tulip như thế nào, cách tính size tulip, size tulip có ảnh hưởng đến giống không

Cập nhật tình hình tulip mao lương và bắp cải tý hon

Ngày 11 tháng 12, 2015 14:34 / 1834 lượt xem

Cập nhật tình hình tulip sau 1 tuần ( có rễ) và 12 ngày lên chồi, mao lương sau 3 tuần, bắp cải tý hon sau 2 tuần

Chúng tôi chọn nhà cung cấp tulip nào

Ngày 10 tháng 12, 2015 02:05 / 2281 lượt xem

tại sao bạn nên mua tulip (tulipa) ở chỗ chúng tôi

Một tháng nữa kể từ ngày hôm nay Tulip kép Mỹ sẽ về Việt Nam.

Ngày 09 tháng 12, 2015 23:23 / 1692 lượt xem

Xin thông báo một tháng nữa kể từ ngày hôm nay Tulip kép Mỹ sẽ về Việt Nam.

HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA TULIP TỪ CỦ

Ngày 16 tháng 12, 2015 04:43 / 20027 lượt xem

HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA TULIP TỪ CỦ

#

hoa tulip

củ tulip

tulip kép