Tulip bao lâu thì nở thoa

Ngày 31 tháng 12, 2015 00:54 / 9308 lượt xem

thông tin thời gian nở hoa của tulip từ khi trồng

Cách tính size cho củ tulips

Ngày 14 tháng 12, 2015 00:40 / 4998 lượt xem

size tulip như thế nào, cách tính size tulip, size tulip có ảnh hưởng đến giống không

HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA TULIP TỪ CỦ

Ngày 16 tháng 12, 2015 04:43 / 20788 lượt xem

HƯỚNG DẪN TRỒNG HOA TULIP TỪ CỦ

#

hoa tulip

củ tulip

tulip kép