Tulip bao lâu thì nở thoa

Nên chọn các loại giống có các màu sắc khác nhau như Vàng, đỏ, viền đỏ, tím, hồng, cà rốt...để khu vườn nhà được rực rỡ. Một số giống phù hợp với điều kiện miền Bắc Việt Nam là Ad rem (Màu cam), Leen van der mark (Màu đỏ viền trắng), Ile france (Màu đỏ tươi), Purpleflag (Màu tím), Strong gold (Màu vàng), Kees Nelis (Màu đỏ viền vàng).

STT  Mức độ sinh trưởng  TG sinh trưởng Chủng loại
1 Trung bình 32 ngày Ad rem
2 Chậm 36 ngày Leen van der mark 
3 Trung bình 36 ngày Ile france
4 Nhanh  30 ngày Purpleflag
5 Trung bình  32 ngày Strong gold
6 Trung bình  34 ngày  Kees Nelis

tulip Ad rem

Tulip Ad rem

tulip Leen van der mark

tulip Leen van der mark

tulip	Ile france

tulip Ile france

tulip Purple flag

tulip Purple flag

 

tullip, củ tulip, tulip kép

Bài liên quan